Comunicació ambiental

Aprèn, Serveis Ambientals organitza i coordina accions de comunicació ambiental per a les administracions i l’empresa privada. Dissenyem els continguts i editem materials de divulgació sobre qualsevol àmbit relacionat amb el medi ambient (soroll, residus, sostenibilitat, mobilitat…) adreçats a tota la població o a sectors específics i emprem els formats més escaients per a cada objectiu. També preparem campanyes d’informació ambiental a peu de carrer i porta a porta.

Entre vàries accions de comunicació, Aprèn s’ha encarregat de la senyalització de patrimoni històric i natural, del disseny i edició de guies d’itineraris, i de catàlegs d’arbres monumentals.

Àmbits professionals

Aprèn ofereix els seus serveis en els àmbits següents:
  • Disseny i edició de materials de comunicació ambiental
  • Disseny i edició de guies d’itineraris
  • Disseny i edició d’arbres monumentals
  • Senyalització d'elements patrimonials
  • Creació d'exposicions
  • Treballs de comunicació
Campanya de divulgació del patrimoni de la Garriga

Senyalització d'arbres monumentals

Rètol direccional del patrimoni de la Garriga

Senyalització d'itineraris

Rètol de les Hortes de les Roques a la Garriga

Senyalització d'espais agraris

Taulell del Joc del Contrafoc

Disseny de materials educatius

Rètol de la riera de Caldes a Palau-solità i Plegamans

Rètol de la riera de Caldes a Palau-solità i Plegamans

Rètol del camí fluvial de Centelles

Rètol del camí fluvial de Centelles

Rètol de l’itinerari de la Serra de Ponent

Rètol de l’itinerari de la Serra de Ponent

Aiguats

Rètols dels aiguats al Figueró

Plantes indicadores de prats

Pòster plantes indicadores de prats

Rètol la fauna salvatge autòctona

Retolació d'exposicions