Gestió del medi natural

L’equip tècnic i la brigada especialitzada d’Aprèn tenen més de 10 anys d’experiència, treballant conjuntament per poder oferir les millors solucions a les necessitats i problemàtiques plantejades. Es parteix del principi que cal afavorir els processos naturals que condueixen a un bon estat ecològic del medi, objectiu que permet optimitzar els resultats de les actuacions i minimitzar el seu manteniment posterior.

Àmbits professionals

Aprèn ofereix els seus serveis en els àmbits següents:
 • Millora d’hàbitats fluvials
 • Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació de ribera
 • Restauració d’àrees degradades
 • Integració paisatgística i estabilització de talussos
 • Aplicació de tècniques de bioenginyeria
 • Subministrament de feixines i material viu per a treballs de bioenginyeria
 • Treballs forestals, franges de protecció i tales de risc
 • Control d’espècies exòtiques invasores
 • Direcció d’obra i vigilància ambiental
 • Recuperació de fonts
 • Creació i naturalització de basses i punts d’aigua
 • Valoralització ambiental i social d’espais fluvials i espais verds periurbans
 • Creació, manteniment i divulgació d’horts urbans i periurbans
Millora de l\'hàbitat del tritó del Montseny

Millora de l'hàbitat del tritó del Montseny

Obertura de clarianes per afavorir el teix a la font del Vilar.

Obertura de clarianes per afavorir el teix a la font del Vilar.

Diversificació de boscos vells a Santa Fe del Montseny.

Diversificació de boscos vells a Santa Fe del Montseny.

Recuperació de prats seminaturals en antigues plantacions de coníferes a can Ramis.

Recuperació de prats seminaturals en antigues plantacions de coníferes a can Ramis.

Revegetació amb espècies autòctones a Gallicant.

Revegetació amb espècies autòctones a Gallicant.

Recreació de terrasses inundables del riu Congost.

Recreació de terrasses inundables del riu Congost.

Recuperació de la terrassa fluvial del Congost.

Recuperació de la terrassa fluvial del Congost.

Recreació d’un antic meandre del Tenes.

Recreació d’un antic meandre del Tenes.

Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació.

Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació.

Diversificació de la llera del Mogent.

Diversificació de la llera del Mogent.

Plantacions i hidromanta als talussos de ZEDIS.

Plantacions i hidromanta als talussos de ZEDIS.

Alliberament de la llera baixa davant el Parc Firal de Granollers.

Alliberament de la llera baixa davant el Parc Firal de Granollers.

Col·locació de geomalla permanent a Granollers.

Col·locació de geomalla permanent a Granollers.

Estabilització de talussos amb bioenginyeria a Lliçà d’Amunt.

Estabilització de talussos amb bioenginyeria a Lliçà d’Amunt.

Col·locació d\'enreixat i entramat a la Garriga.

Col·locació d'enreixat i entramat a la Garriga.

Confecció de feixines per a bioenginyeria.

Confecció de feixines per a bioenginyeria.

Condicionament de franges de prevenció d’incendis.

Condicionament de franges de prevenció d’incendis.

Realització de tales de risc.

Realització de tales de risc.

Millora forestal i condicionament de corriol a la Doma (Centelles).

Millora forestal i condicionament de corriol a la Doma (Centelles).

Recuperació de la font del Regàs.

Recuperació de la font del Regàs.

Eliminació selectiva d’espècies exòtiques.

Eliminació selectiva d’espècies exòtiques.

Sanejament d’un parc forestal a Lliçà d’Amunt.

Sanejament d’un parc forestal a Lliçà d’Amunt.

Col·locació de caixes niu al pont de la Ronda Sud de Granollers.

Col·locació de caixes niu al pont de la Ronda Sud de Granollers.

Condicionament i naturalització d\'una bassa a la Rectoria de Vallcàrquera.

Condicionament i naturalització d'una bassa a la Rectoria de Vallcàrquera.

Eliminació d’ailants a la Moixina (La Garrotxa).

Eliminació d’ailants a la Moixina (La Garrotxa).

Condicionament d’escales per a peixos al riu Congost a Granollers.

Condicionament d’escales per a peixos al riu Congost a Granollers.