Projectes Gestió del medi natural

gestió i restauració del medi natural

Alguns dels treballs de gestió i restauració del medi natural realitzats per Aprèn són:
  • Realització d'un projecte demostratiu en el riu Congost en el marc del Projecte Life Alnus de restauració, conservació, i governança dels Boscos al·luvials de vern a la regió biogeogràfica mediterrània, per encàrrec de l'Ajuntament de Granollers (Actualment en curs).
  • Servei d’assessorament de la gestió de la flora i la vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Això comprèn, entre d’altres, treballs de millora de l’hàbitat per a la conservació d’espècies de flora protegides i la planificació i supervisió dels treballs de control d’espècies de flora exòtica invasora, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya (2006 - Actualment en curs).
  • Treballs de manteniment i millora ambiental del riu Tenes, per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (2016 - Actualment en curs).
  • Treballs de suport al viver i el manteniment de la col·lecció de bonsais del Jardí Botànic de Barcelona, per encàrrec del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (2016 - Actualment en curs).
  • Manteniment d’espais verds a l’entorn d’equipaments esportius de Viladrau, per encàrrec de l’Ajuntament de Viladrau (2012 - Actualment en curs).
  • Projectes executius “Derivació d’aigua de les captacions de Fontmartina al Torrent de l’Infern” i “Millora ecològica i paisatgística del bosc de ribera del Torrent de l’Infern” a Fogars de Montclús, en el marc del projecte Life Tritó Montseny. Per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2019 – actualment en curs).
  • Treballs de revegetació de talussos i control de l’erosió a can Xifré (Sant Celoni), per encàrrec de l’Agrupació Forestal de Montnegre i Corredor, SL (2021).
  • Treballs de millora forestal, de zones humides i punts d’aigua, i de l’ús públic, dins el Projecte de millora del patrimoni natural de l’Estany, per encàrrec de l’ajuntament de l’Estany i sota la direcció de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona (2020-2021).
  • Restauració ecològica del torrent de can Burgès a Santa Eulàlia de Ronçana, afectat per la construcció d’un col·lector, per encàrrec de Pavimentaciones, rebajes y construcciones, S.A. -PRYCSA- (2020).
  • Treballs de consolidació de la llera de dos torrents al pas d’un camí dins la finca de can Casas, per encàrrec de l’Agrupació Forestal de Montnegre i Corredor, SL (2020).
  • Restauració d’una bassa i afavoriment de la biodiversitat a can Parcala, Cabrera de Mar, per encàrrec de la Societat Catalana d’Herpetologia (2020).
  • Treballs de consolidació de marges i protecció de col·lectors amb tècniques toves i/o de bioenginyeria (estaca viva de salze, sembres d’espècies autòctones, col·locació de geotèxtils i geomalla permanent, rock-rolls i rocalles, etc.), a punts afectats pels aiguats de l’hivern 2019-2020, inclòs el Glòria, de les conques dels rius Besòs i Tordera (Riu Congost a Montornès del Vallès; rieres de Vallromanes i Ardenya a Vilanova del Vallès, Torrent de Reixac a Santa Eulàlia de Ronçana, Riera de Trentapasses a Santa Maria de Palautordera). Per encàrrec de Drenatges Urbans (2020).
  • Reforestació, amb assaig de la tecnologia Cocoon, de talussos i zones degradades per la construcció d’un pas inferior a la via del tren a Granollers, per encàrrec de l’empresa EXTRACO (2020).
  • Col·locació de protectors per evitar la predació d’herbívors salvatges i domèstics sobre les orquídies amenaçades a Osona Dactylorhiza insularis i Orchis laxiflora. Per encàrrec del GNO – ICHN (2020).
  • Eliminació d’espècies invasores i plantació de bosc de ribera a la Riera Major a Sant Sadurní d’Osormort, per encàrrec de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona (2020).
  • Tala i retirada de pollancres híbrids i millora ambiental del torrent de les Tres Pedres, per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (2019-2020).
  • Treballs de restauració vegetal i eliminació de flora invasora en el projecte de millora dels col·lectors d’Aiguafreda, per encàrrec de ACSA – Sorigué (2019).
  • Treballs de restauració vegetal i eliminació de flora invasora en el projecte de millora dels col·lectors de Sant Llorenç Savall, per encàrrec de Constructora de Calaf (2019).
  • Construcció d’una tanca perimetral per evitar l'entrada de vehicles a les finques de Puig de Llorí i Terra Mala i assegurar la tranquil·litat a l'entorn d’una torre amb xoriguer petit. Per encàrrec de Paisatges Vius (2019).
  • Actuacions de millora de la zona exterior del Centre d'Informació de Can Boquet, de l'aparcament de la Plana del Mestre i de l'entorn de la Roca d'en Toni, del Parc de la Serralada Litoral (2019).
  • Millora del bosc de ribera a Llagostera (Osona), per afavorir l’hàbitat del cranc de riu autòcton. Mort en peu de les espècies invasores plàtan (Platanus x hispànica) i l’acàcia (Robinia pseudoacacia). Per encàrrec de Paisatges Vius (2018). https://paisatgesvius.org/ca/actuacions/100056.

    

  • Erradicació d’Ailanthus altissima dels marges del rec de Montjoi, al Parc Natural del Cap de Creus, per encàrrec de la fundació privada El Bulli Foundation (2018).
  • Col·locació d’infraestructures ramaderes per a la gestió del bestiar i la millora dels hàbitats en finques en custòdia a Osona i el Berguedà, per encàrrec de Paisatges Vius (2018).
  • Treballs de neteja selectiva i millora de la capacitat de desguàs del torrent del Sorral, per encàrrec de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (2018).
  • Treballs de conservació i minimització de riscos en arbres catalogats de la via pública, per encàrrec de l'Ajuntament de Figaró-Montmany (2018).
  • Estabilització d'un talús amb tècniques de bioenginyeria, per encàrrec de l'empresa Locmar (2018).
  • Treballs d’eliminació de flora exòtica invasora i recuperació de la vegetació autòctona dins el projecte: Projecte executiu per millorar la funció connectora de la riera de Tordell, des de Joncarets fins a la desembocadura al Cardener, per encàrrec de Naturalea Conservació (2017-2018).
  • Consolidació d'infrastructures hidràuliques mitjançant tècniques mixtes de bioenginyeria i gabions, a diversos punts de la conca del Besòs, per encàrrec de Drenatges Urbans (2017-2018).
  • Treballs de conservació de lleres fluvials als rius Congost, Tenes i Ripoll, per encàrrec de Forestal Catalana (2017).
  • Redacció del document: Avaluació i propostes de millora dels hàbitats i la biodiversitat del riu Tenes a la finca de la Central del Fai, per encàrrec de l’Associació Hàbitats (2017).
  • Erradicació d’Ailanthus altissima dels marges de la carretera de Collformic i tractament d’altres espècies de flora invasora, per encàrrec del Parc Natural del Montseny (2016-2017).
  • Redacció d’una memòria valorada i execució dels treballs relatius a: Revegetació i control de plantes invasores en tres trams del marge esquerre del riu Congost al seu pas per la Garriga, inclòs manteniment durant el primer any per encàrrec de l’Ajuntament de la Garriga (2016).
  • Manteniment i millora de la vegetació del riu Tenes i del torrent de can Reixac, amb l’objectiu de potenciar les espècies autòctones i limitar la presència d’espècies exòtiques, per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (2015-2016).
  • Millora de la funcionalitat hidràulica, morfodinàmica i ambiental de dos meandres, mitjançant la construcció de deflectors permeables vegetals, dins el projecte: Treballs de construcció de quatre deflectors en el tram del riu Congost a l’altura de l’església de Sant Julià de Palou, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2016).
  • Treballs d’assessorament, millora dels hàbitats i senyalització de la bassa de can Dunyó, per encàrrec de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (2015).
  • Treballs de neteja selectiva, inclòs eliminació amb tractaments físics i químics d’espècies exòtiques invasores, i plantació d’espècies autòctones de ribera, dins el projecte: Manteniment i conservació del torrent de can Reixac a Santa Eulàlia de Ronçana, per encàrrec de Forestal Catalana (2015).
  • Condicionament del terreny i neteja selectiva de la vegetació dins del Projecte executiu de recuperació del Camí Fluvial del Congost entre el Figaró i La Garriga, per encàrrec de CCB, Serveis Mediambientals, SAU (2015).
  • Millora de l’espai fluvial i eliminació selectiva de la canya (Arundo donax) al torrent Llibre de Cardedeu, per encàrrec de l’Ajuntament de Cardedeu (2015).
  • Disseny i execució dels treballs d’enjardinament de la Ronda Verda de Montmeló, en la que s’ha utilitzat preferentment planta autòctona, per encàrrec de l’Ajuntament de Montmeló (2015).
  • Recuperació d’hàbitats per a l’herpetofauna i millora d’hàbitats higròfils d’interès comunitari a la vall de Riells del Fai per encàrrec de l’Associació Hàbitats (2015).
  • Treballs de neteja selectiva, inclòs translocació de soques i plantació d’estaques de salzes autòctons, dins el projecte: Neteja de la vegetació de ribera del riu Tenes en el tram del nucli urbà de Lliçà d’Amunt, per encàrrec de Forestal Catalana (2014 i 2015).
  • Treballs de correcció d’impactes, control de flora exòtica invasora i recuperació dels hàbitats de ribera dins el projecte: Conservació del riu Congost i dinamització del voluntariat. Participació social i protecció de la biodiversitat a la Xarxa Natura 2000, promogut per l’Associació Hàbitats i finançat per la Fundació Biodiversidad (2014 i 2015).
  • Recuperació de varietats tradicionals de noguera (Juglans regia), amb el condicionament d’una feixa de conreu abandonada en terrenys de la Rectoria de Vallcàrquera, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2014).
  • Treballs per a la millora ecològica de pastures dins el projecte: Prados vivos: Aplicación de medidas de gestión para la recuperación y mejora de los prados en espacios en custodia del Collsacabra. Promogut per la ONG Paisatges Vius i amb finançament de la Fundación Biodiversidad (2014).
  • Estabilització de talussos mitjançant tècniques de bioenginyeria (mur Loricata, entremat i col·locació de reg gota a gota) al Parc de la Serreta de Cardedeu. Sota la direcció i per encàrrec de Naturalea Conservació (2014).

Projectes anteriors a 2014:

 • Treballs de tala i millora forestal de pinedes de pinassa al Lluçanès (2012, 2013 i 2014).
 • Conservació de les basses d’amfibis i rehabilitació de la llera al sector de Can Cabanyes, per encàrrec de l’ajuntament de Granollers (2013).
 • Treballs de protecció amb bioenginyeria i revegetació d’esculleres del mur del polígon industrial Congost, a Granollers, per encàrrec de l’empresa Excavacions Requena i l’ajuntament de Granollers (2013).
 • Redacció i execució del projecte d’eradicació de l’espècie exòtica invasora Ailanthus altissima a l’ENP dels Cingles de Bert per encàrrec de l’Ajuntament del Figaró-Montmany (2013).
 • Treballs de millora forestal i prevenció d’incendis al municipi d’Aiguafreda, per encàrrec de l’Ajuntament d’Aiguafreda (2013).
 • Seguiment i manteniment d’actuacions de millora del medi fluvial al municipi de Granollers, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2013).
 • Direcció d’obra dels treballs relatius al Projecte de recuperació de l’espai fluvial de la riera de Caldes, a Caldes de Montbui, per encàrrec de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (2012-2013).
 • Millora de la biodiversitat i naturalitat dels hàbitats forestals del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i amb el finançament de la Fundación Biodiversidad (2012-2013).
 • Treballs de millora forestal d’alzinars al Moianès (2012).
 • Execució dels treballs relatius al projecte Naturalització i creació d’hàbitats al riu Congost al seu pas per la zona periurbana del Parc Firal i cap a la zona agrícola de Palou, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2011-2012).
 • Assistència ambiental a la direcció d’obra del Pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes a Sta. Eulàlia de Ronçana (2011-2012).
 • Revegetació de talussos i aplicació de tècniques de bioenginyeria al polígon industrial Molí d’en Fonolleda de Lliçà d’Amunt, per encàrrec de ZEDIS (2011-2012).
 • Execució de treballs d’eradicació d’espècies exòtiques invasores i bioenginyeria a la riera de Sentmenat, T.M. de Palau-solità i Plegamans, per encàrrec de Naturalea Conservació (2011).
 • Condicionament i manteniment de franges de protecció d’incendis al Figaró (2011).
 • Redacció i execució dels treballs del Projecte de restauració del meandre del riu Congost a Gallicant, encarregat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua (2011).
 • Direcció i execució del Projecte d’estabilització de talussos fluvials al Parc del Tenes, per encàrrec de Catalana de Treballs Públics (2010).
 • Direcció tècnica dels treballs del Projecte d’activació de canals i control d’espècies exòtiques invasores al Mogent, encarregat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (2010).
 • Direcció tècnica i execució dels Treballs de millora de l’evacuació d’aigües dels sobreeixidors situats al barri Congost al marge dret del riu Congost, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2010).
 • Coordinació de l’equip redactor del Projecte de recuperació de l’espai fluvial de la riera de Caldes a Caldes de Montbui (2010).
 • Direcció i execució parcial del Projecte de restauració del riu Congost entre el torrent de Malhivern i la fi del T.M. de la Garriga, per encàrrec del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i en el marc del Programa de recuperació d’espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua i en col·laboració amb l’empresa Naturalea Conservació (2009-2010).
 • Eradicació selectiva d’espècies llenyoses invasores al Paratge de la Moixina i al volcà del Montsacopa, per encàrrec del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (2008-2010).
 • Redacció i execució del Projecte de millora ambiental, condicionament d’accessos i senyalització de l’espai fluvial a Centelles, per encàrrec de l’Ajuntament de Centelles (2007-2010).
 • Millora forestal i tala d’arbres de risc al Parc del Tenes a Lliçà d’Amunt (2009).
 • Condicionament i manteniment de franges de protecció d’incendis a la urbanització de la Guineu, municipi de Viladrau (2009).
 • Direcció i execució del projecte de Restauració de la llera alta i baixa de la meitat nord del riu Congost al seu pas per Granollers, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2009).
 • Redacció i direcció tècnica del Projecte de restauració de l’antic meandre del riu Tenes a Lliçà d’Amunt, per encàrrec del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i en el marc del Programa de recuperació d’espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua (2008-2009).
 • Treballs d’explotació i millora forestal a diverses finques del municipi de Viladrau (2006-2008).
 • Redacció i direcció tècnica del Projecte de restauració de la llera i l’entorn fluvial de la riera de Cànoves al municipi de Cardedeu, en col·laboració amb Viver de Bell-lloc i per encàrrec del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i l’Ajuntament de Cardedeu (2007).