Projectes Estudi del medi

estudi del medi

Entre els treballs d’estudi del medi d’Aprèn, Serveis Ambientals, hi ha:
  • Servei de seguiment, inventari i catalogació de les col·leccions del Jardí Botànic de Barcelona per encàrrec del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (2016 - Actualment en curs).
  • Treballs per al Monitoratge de les molleres d’Andorra en col·laboració amb l’empresa Ambiotec i per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (2012 - Actualment en curs).
  • Programa de seguiment de la biodiversitat als espais naturals de la Fundació Catalunya-La Pedrera (2010 - Actualment en curs).
  • Servei d’assessorament de la gestió de la flora i la vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Això comprèn la redacció i execució del Pla de conservació de les espècies protegides de flora Isopyrum thalictroides i Oplismenus undulatifolius (2006 - Actualment en curs).
  • Estudi de biodiversitat, connectivitat i naturalització de la riera de Rubí, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2023).
  • Mostreig, determinació d'indicadors i anàlisi de dades de macròfits als rius de Catalunya per l'Agència Catalana de l'Aigua, en col·laboració amb Eurofins Iproma (2020 - Actualment en curs).
  • Avaluació ambiental de la proposta de rompudes en la revisió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca la Caseta, la Perera, Corral d'en Perera, per encàrrec del Parc Natural del Montseny, Diputació de Barcelona (2019).
  • Suport botànic en la definició de la flora susceptible d'entrar en el protocol de protecció de flora en el manteniment de carreteres de la diputació de Barcelona, sota la direcció de la Vola (2019).
  • Assessorament en el Pla de Gestió de l'espai Xarxa Natura 2000 del Congost, sota la direcció de la Vola (2019).
  • Estudi i propostes de gestió de la flora i els hàbitats d’interès patrimonial de Sant Miquel del Fai per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2017-2018).
  • Avaluació dels hàbitats en zones de gestió prioritària del Parc Natural Reserva de la Biosfera del Montseny, el qual considera zones de recuperació i manteniment d’espais oberts i zones d’intervenció forestal, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2017-2018).
  • Tasques de suport en recerca de biodiversitat en parcs naturals, per encàrrec del Museu de Ciències Naturals de Granollers (2017).
  • Caracterització de l’hàbitat de Dryopteris remota i localització d’indrets favorables per a l'establiment de nous nuclis de població per encàrrec del Consorci de l'alta Garrotxa (2016-2017).
  • Redacció de l’Estudi de sostenibilitat ambiental del Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques d’Andorra, en col·laboració amb les empreses Ambiotec i La Vola, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern D’Andorra (2016).
  • Establiment d’indicadors botànics dels boscos madurs del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2016).
  • Revisió i actualització del Pla estratègic de conservació dels hàbitats i la flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: flora vascular autòctona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2016).
  • Inventari de la flora i els hàbitats de les molleres presents a les UA-150 i UA-154 de les bordes d’Envalira a Canillo (Andorra), per encàrrec d’ENGITEC (2015).
  • Assessorament tècnic en flora i hàbitats del projecte “Construcció de la LAT de 225 kv en el tram Pas de la Casa – Frontera amb França” (Andorra), per encàrrec d’Ambiotec (2015).
  • Assessorament tècnic en flora i hàbitats per a la definició d’usos en terrenys de propietat privada de la vall del Madriu (Andorra), per encàrrec d’Ambiotec (2015).
  • Avaluació de l’estat ecològic i establiment d’un protocol de seguiment de les pastures seminaturals de les finques dels Cingles de l’Avenc de Tavertet i del Congost de Montrebei. Per encàrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera (2015).
  • Caracterització i avaluació de les aigües superficials i subterrànies del Parc de la Serralada de la Marina per a la conservació dels hàbitats i espècies d’interès patrimonial associats. Per encàrrec del Parc de la Serralada de Marina, Diputació de Barcelona (2015).
  • Participació en l’equip redactor de la revisió del Manual d’interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya, sota la direcció de Jordi Carreras, del grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona (2015).
  • Realització del projecte: Elaboració de les fitxes que estableixen les mesures de conservació dels hàbitats d’elevat interès de conservació i greument amenaçats de Catalunya, per encàrrec del Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat (2014 i 2015).
  • Redacció del Pla d’acció nacional de les zones humides d’Andorra, en col·laboració amb l’empresa Ambiotec i per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (2014-2015).
  • Inventari del patrimoni vegetal del Parc Nou d’Olot¸ per encàrrec del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA de la Garrotxa (2014).
  • Direcció tècnica del projecte: Prados vivos: Aplicación de medidas de gestión para la recuperación y mejora de prados en espacios en custodia del Collsacabra. Promogut per la ONG Paisatges Vius i amb finançament de la Fundación Biodiversidad (2014).
  • Treballs per a la Revisió de la Diagnosi Ambiental del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de La Massana: Zones d’interès ecològic i paisatgístic, en col·laboració amb l’empresa Ambiotec i per encàrrec del despatx d’Arquitectura Felix Vicente Solà (2014).
  • Assessorament i sensibilització sobre conservació de molleres i zones humides dins els dominis d’esquí d’Andorra -Arcalís (SECNOA), Grau Roig/Pas de la Casa (SAETDE), Pal, Soldeu/El Tarter (ENSISA)-, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (2014).
  • Redacció del document Diagnosis de ríos urbanos: el caso práctico del río Congost en Granollers y otras experiencias dentro de la cuenca del Besós per encàrrec de l’ajuntament de Granollers i dins el projecte europeu SUD’EAU 2 (2013).
  • Desenvolupament del sistema d’indicadors de l’estat de conservació de la flora i els hàbitats a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per encàrrec de l’OPTAT de la Diputació de Barcelona (2013).
  • Realització del projecte de Seguiment de la flora vascular prioritària de l’espai natural de la Muntanya d’Alinyà, per encàrrec de la Fundació Catalunya Caixa (2013).
  • Redacció de les Bases del Pla de Conservació de la flora del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2011-2012).
  • Caracterització de les pastures de la finca: Els cingles de l’Avenc (Tavertet), en col·laboració amb Carme Casas, de la Universitat de Vic, i per encàrrec de l’Obra Social de Caixa Catalunya (2011).
  • Participació en els treballs per a l’Actualització de l’estudi de la vegetació de ribera dels rius d’Andorra, sota la direcció de l’empresa Ambiotec i per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (En diverses fases els anys 2005, 2006, 2010 i 2011).
  • Desenvolupament del projecte: Caracterització i cartografia d’hàbitats d’interès comunitari de l’estany de Banyoles, per encàrrec del Consorci de l’Estany (2010) i de l’Ajuntament de Banyoles (2011).
  • Assistència tècnica per a la recol·lecció de llavors d’espècies de flora d’interès, per encàrrec de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Jardí Botànic de Barcelona (2011).
  • Desenvolupament del projecte: Treballs pel projecte Interreg IVC EUROSCAPES: diagnosi ambiental del paisatge forestal. Avaluació i millora de la senyalització de camins forestals. Activitats per recollir propostes de gestió del paisatge fluvial, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2010-2011).
  • Mostreig i determinació dels índexs de vegetació, macroinvertebrats i diatomees de les masses d’aigua de l’Alt Ter, el Besòs i rieres del Maresme, en aplicació dels protocols de seguiment de la Directiva Marc de l’Aigua. En col·laboració amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis i Gemma Urrea (Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universtitat de Girona) i per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (Entre 2007 i 2011).
  • Realització de l’estudi anual: Seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost al municipi de Granollers per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers. L’any 2007, en el marc d’aquest projecte, creació d’una Base de dades del catàleg de flora vascular, i redacció dels documents: Recomanacions per a la millora de la gestió de la vegetació de les riberes del riu Congost i Inventari i avaluació de les plantacions d’espècies llenyoses efectuades al passeig fluvial (2005-2011).
  • Desenvolupament del projecte Estudi de macròfits i aplicació d’índexs biològics en rius de Catalunya, en col·laboració amb Cèsar Gutièrrez i per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (2010).
  • Estudi sobre la Caracterització de les pastures d’especial interès del PNZVG, per encàrrec del DMAH de la Generalitat de Catalunya (2010).
  • Realització de la Diagnosi de l’estat de conservació de la flora i comunitats vegetals del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2010).
  • Realització de la Cartografia 1:10.000 dels hàbitats d’espais oberts del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per encàrrec del DMAH de la Generalitat de Catalunya (2009).
  • Redacció de la Memòria descriptiva, la Diagnosi Ambiental i el Pla d’Acció Ambiental i Pla de Seguiment, del procés de l’Agenda 21 supramunicipal de 10 municipis del Montseny (2009-2010) així com també del procés de l’Agenda 21 local dels municipis del Figaró-Montmany i la Garriga (2007-2009).
  • Seguiment ecològic dels projectes realitzats a la xarxa d’espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona en el marc del Conveni amb l’Obra Social de “la Caixa”, àmbit de la flora vascular, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa (2007-2009).
  • Redacció del Pla Estratègic de conservació dels hàbitats i la flora de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa (2006-2008).
  • Realització del Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local de Sant Antoni de Vilamajor, per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (2007).
  • Redacció del Pla de conservació de la flora amenaçada del delta de l’Ebre, per encàrrec del Parc Natural del Delta de l’Ebre (2007).
  • Caracterització del poblament vegetal dels boscos andorrans estudiats en el projecte ICP, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra i en col·laboració amb l’empresa Ambiotec (2007).
  • Participació en la redacció del Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Congost, sota la direcció de la Vola, i per encàrrec del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (Entre els mesos de juny de 2006 i febrer de 2007).
  • Mapa de vegetació 1:25.000 de les zones d’ampliació del Parc Natural del Montseny (2006).
  • Responsable dels àmbits de flora, vegetació i hàbitats del projecte Estudi de la vall de Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni mundial i proposta d’entorns de protecció, per encàrrec del Govern d’Andorra i sota la direcció de Joan Reguant (2005).
  • Realització del full 289-4 i el full 289-2, en el marc del projecte Cartografia de los hàbitats Corine de Aragón 1:25.000, per encàrrec del Gobierno de Aragón i sota la direcció de José Luis Benito, de l’empresa SODEMASA (2005).
  • Direcció del projecte Avaluació d’impactes a les zones fluvials d’especial interès, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (Entre els mesos de maig i desembre de 2005).
  • Redacció de l’Estratègia per a la gestió de la flora i la vegetació al Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per encàrrec del mateix parc (Entre els anys 2004 i 2005).
  • Realització dels Estudis de base de flora i vegetació de les zones humides Pla del Salencar de Barruera (Alta Ribagorça) i Sot del Fuster de Vilanova de la Barca (Segrià), per encàrrec de la Fundació Territori i Paisatge, amb l’objectiu de definir els futurs plans de gestió d’aquests espais (2001-2002).