Condicionament d'itineraris

En matèria de condicionament d’itineraris i patrimoni al medi natural o de divulgació del patrimoni cultural, Aprèn ofereix la seva experiència en diferents àmbits.

Més informació sobre el condicionament d'itineraris.

Àmbits professionals

Aprèn ofereix els seus serveis en els àmbits següents:
  • Disseny d’itineraris sobre el terreny
  • Disseny de la senyalètica (de rètols, banderoles, etc.)
  • Instal·lació de la senyalètica, construcció d’aguaits…
  • Condicionament dels camins amb la instal·lació pertinent de baranes, escales, etc
  • Creació i adequació d’itineraris per a discapacitats
  • Conservació i recuperació d’elements patrimonials
Filats, tanques i portes a l\'Escola de Natura de Vallcàrquera

Filats, tanques i portes a l'Escola de Natura de Vallcàrquera

Passeres per passos estrets. Amb sistemes de seguretat per aiguats.

Passeres per passos estrets. Amb sistemes de seguretat per aiguats.

La ruta dels arbres – PN Montseny.

La ruta dels arbres – PN Montseny.

Escales a l’Escola de Natura de Vallcàrquera.

Escales a l’Escola de Natura de Vallcàrquera.

Escales al camí fluvial de Centelles.

Escales al camí fluvial de Centelles.

Camí fluvial de Centelles.

Camí fluvial de Centelles.

Recuperació patrimoni – La Garriga.

Recuperació patrimoni – La Garriga.

Mirador bassa de Can Dunyó – Lliçà d’Amunt.

Mirador bassa de Can Dunyó – Lliçà d’Amunt.

Itinerari pels boscos del Circuit de Catalunya.

Itinerari pels boscos del Circuit de Catalunya.

Construcció d’escales a l’itinerari del Circuit de Catalunya.

Construcció d’escales a l’itinerari del Circuit de Catalunya.

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Condicionament d’un pas estret.

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Condicionament d’un pas estret.

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Col·locació de barana.

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Col·locació de barana.