Projectes Condicionament d'itineraris i patrimoni

condicionament i senyalització d'itineraris i patrimoni

Alguns dels treballs de condicionament i senyalització d’itineraris i patrimoni realitzats per Aprèn són:
  • Preparació de material per al parc infantil de l'Escola dels Castanyers. (2023)
  • Disseny, fabricació i col·locació de rètols al camí fluvial de la Garriga, per encàrrec del Ajuntament de la Garriga. (2023)
  • Actuacions de reparació dels murs i les escales de la font de Mas Vendrell, per encàrrec de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (2019).
  • Condicionament del camí fluvial, amb la construcció d'escales i un gual empedrat, dins el projecte de Millora de l'espai fluvial a Sant Antoni de Vilamajor (2019).
  • Treballs de millora dels equipaments Centre d'Informació de Can Boquet, aparcament de la Plana del Mestre i entorn de la Roca d'en Toni, i construcció d'una passera a la Font Freda, per encàrrec del Parc de la Serralada Litoral (2019).
  • Treballs de neteja selectiva per al manteniment dels itineraris forestals del barri de la Font de sant Joan, per encàrrec de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (2018).
  • Treballs de redacció del projecte del camí fluvial del riu Congost entre el pont de Can Palau i el pont de la C-17, per encàrrec de l'Ajuntament de la Garriga (2017).
  • Arranjament del camí entre el castell de Montclús i Santa Magdalena, per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera (2017).
  • Condicionament d’un itinerari de passejada al torrent de Font Sunyera, per encàrrec de l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles (2017).
  • Senyalització i condicionament per a l’ús públic de llacunes litorals de l’Ametlla de Mar, per encàrrec de l’associació Paisatges Vius (2016).
  • Condicionament del terreny i neteja selectiva de la vegetació dins el Projecte executiu de recuperació del Camí Fluvial del Congost entre El Figaró i La Garriga, per encàrrec de CCB, Serveis Mediambientals, SAU (2015).
  • Disseny i execució dels treballs d’enjardinament de la Ronda Verda de Montmeló, en la que s’ha utilitzat preferentment planta autòctona, per encàrrec de l’Ajuntament de Montmeló (2015).
  • Neteja, condicionament i senyalització de la bassa i el molí de Vallcàrquera, per encàrrec de l’Ajuntament del Figueró (2015).
  • Redacció de la memòria i execució dels treballs relatius al: Projecte de Millora de l’ús públic i la qualitat ecològica i paisatgística del Parc de Can Cabanyes -Montmeló (2013-2014).
  • Condicionament d’itineraris als boscos del Circuit de Catalunya per encàrrec de l’Ajuntament de Montmeló (2013).
  • Senyalització i condicionament per a l’ús públic de la bassa de can Dunyó, per encàrrec de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (2013).
  • Redacció del Projecte executiu de la Ruta de la Tordera i la riera d’Arbúcies, un itinerari de gairebé 100 quilòmetres de longitud per a la descoberta del patrimoni natural i cultural d’aquesta conca, adreçat a senderistes i ciclistes, per encàrrec del Consell Comarcal de la Selva i diversos ajuntaments (any 2012).
  • Instal·lació d’escales en diversos racons del medi natural del Parc Natural del Montseny (2011).
  • Instal·lació de passeres fluvials a la conca hidrogràfica del riu Besòs (2011).
  • Desenvolupament del projecte: Treballs pel projecte Interreg IVC EUROSCAPES: Diagnosi ambiental del paisatge forestal. Avaluació i millora de la senyalització dels camins forestals. Activitats per recollir propostes de gestió del paisatge fluvial, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers, els anys 2010 i 2011. Dins aquest projecte: Disseny i senyalització d’un itinerari de descoberta de la serra de Ponent.
  • Redacció, direcció tècnica i execució del Projecte de millora ambiental, condicionament d’accessos i senyalització de l’espai fluvial a Centelles, per encàrrec de l’Ajuntament de Centelles (2009 i 2010).
  • Millora del corriol de la font dels Castanyers a la vall de Vallcàrquera al municipi del Figaró (2010).
  • Redacció dels Projectes executius per a l’adequació sòcioambiental de les zones verdes de can Reixac, can Xammar de Baix i del torrent del Verder, per encàrrec de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès (any 2009).
  • Redacció i execució dels treballs del projecte: Actuacions de recuperació, senyalització i millora d’accessos a elements inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, per encàrrec de l’Ajuntament de la Garriga (any 2009).