Condicionament d'itineraris

En matèria de condicionament d’itineraris al medi natural o de divulgació del patrimoni cultural, Aprèn ofereix la seva experiència en diferents àmbits.

Més informació sobre el condicionament d'itineraris.

Àmbits professionals

Aprèn ofereix els seus serveis en els àmbits següents:
  • Disseny d’itineraris sobre el terreny
  • Disseny de la senyalètica (de rètols, banderoles, etc.)
  • Instal·lació de la senyalètica, construcció d’aguaits…
  • Condicionament dels camins amb la instal·lació pertinent de baranes, escales, etc
  • Creació i adequació d’itineraris per a discapacitats
  • Conservació i recuperació d’elements patrimonials
La ruta dels arbres – PN Montseny

La ruta dels arbres – PN Montseny

Escales a l’Escola de Natura de Vallcàrquera

Escales a l’Escola de Natura de Vallcàrquera

Escales al camí fluvial de Centelles

Escales al camí fluvial de Centelles

Camí fluvial de Centelles

Camí fluvial de Centelles

Recuperació patrimoni – La Garriga

Recuperació patrimoni – La Garriga

Mirador bassa de Can Dunyó – Lliçà d’Amunt

Mirador bassa de Can Dunyó – Lliçà d’Amunt

Itinerari pels boscos del Circuit de Catalunya

Itinerari pels boscos del Circuit de Catalunya

Construcció d’escales a l’itinerari del Circuit de Catalunya

Construcció d’escales a l’itinerari del Circuit de Catalunya

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Condicionament d’un pas estret

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Condicionament d’un pas estret

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Col·locació de barana

Camí fluvial del Congost a Gallicant. Col·locació de barana