Gestió del medi natural

L’equip tècnic i la brigada especialitzada d’Aprèn tenen més de 10 anys d’experiència, treballant conjuntament per poder oferir les millors solucions a les necessitats i problemàtiques plantejades. Es parteix del principi que cal afavorir els processos naturals que condueixen a un bon estat ecològic del medi, objectiu que permet optimitzar els resultats de les actuacions i minimitzar el seu manteniment posterior.

Àmbits professionals

Aprèn ofereix els seus serveis en els àmbits següents:
 • Millora d’hàbitats fluvials
 • Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació de ribera
 • Restauració d’àrees degradades
 • Integració paisatgística i estabilització de talussos
 • Aplicació de tècniques de bioenginyeria
 • Subministrament de feixines i material viu per a treballs de bioenginyeria
 • Treballs forestals, franges de protecció i tales de risc
 • Control d’espècies exòtiques invasores
 • Direcció d’obra i vigilància ambiental
 • Recuperació de fonts
 • Creació i naturalització de basses i punts d’aigua
 • Valoralització ambiental i social d’espais fluvials i espais verds periurbans
 • Creació, manteniment i divulgació d’horts urbans i periurbans
Obertura de clarianes per afavorir el teix a la font del Vilar

Obertura de clarianes per afavorir el teix a la font del Vilar

Diversificació de boscos vells a Santa Fe del Montseny

Diversificació de boscos vells a Santa Fe del Montseny

Recuperació de prats seminaturals en antigues plantacions de coníferes a can Ramis

Recuperació de prats seminaturals en antigues plantacions de coníferes a can Ramis

Revegetació amb espècies autòctones a Gallicant

Revegetació amb espècies autòctones a Gallicant

Recreació de terrasses inundables

Recreació de terrasses inundables del riu Congost

Estat de la terrassa fluvial del Congost un any després

Recuperació de la terrassa fluvial del Congost

Recreació d’un antic meandre del Tenes

Recreació d’un antic meandre del Tenes

Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació

Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació

Diversificació de la llera del Mogent

Diversificació de la llera del Mogent

Alliberament de la llera baixa davant el Parc Firal de Granollers

Alliberament de la llera baixa davant el Parc Firal de Granollers

Col·locació de geomalla permanent a Granollers

Col·locació de geomalla permanent a Granollers

Plantacions i hidromanta als talussos de ZEDIS

Plantacions i hidromanta als talussos de ZEDIS

Confecció de feixines per a bioenginyeria

Confecció de feixines per a bioenginyeria

Enreixat i entramat a la Garriga

Col·locació d'enreixat i entramat a la Garriga

Estabilització de talussos amb bioenginyeria a Lliçà d’Amunt

Estabilització de talussos amb bioenginyeria a Lliçà d’Amunt

Millora forestal i condicionament de corriol a la Doma

Millora forestal i condicionament de corriol a la Doma (Centelles)

Tales de risc

Realització de tales de risc

Condicionament de franges de prevenció d’incendis

Condicionament de franges de prevenció d’incendis

Sanejament d’un parc forestal a Lliçà d’Amunt

Sanejament d’un parc forestal a Lliçà d’Amunt

Recuperació de la font del Regàs

Recuperació de la font del Regàs

Eliminació selectiva d’espècies exòtiques

Eliminació selectiva d’espècies exòtiques

Eliminació d’Ailanthus altissima a la Moixina

Eliminació d’ailants a la Moixina (La Garrotxa)

Caixes niu de gralla a Granollers

Col·locació de caixes niu al pont de la Ronda Sud de Granollers

Bassa i jardí amb planta aromàtica a la Rectoria de Vallcàrquera

Condicionament i naturalització d'una bassa a la Rectoria de Vallcàrquera

Condicionament d’escales per a peixos al riu Congost a Granollers

Condicionament d’escales per a peixos al riu Congost a Granollers